AKTUALNOŚCI | ZAWODY | POBIERZ | PREZYDIUM | KONTAKT
  MATERIAŁY DO POBRANIA

Zwracamy się do wszystkich czynnych sędziów pływania o uiszczenie opłaty licencyjnej w kwociey 40 złotych. Szczegóły TUTAJ


ZAPRASZAMY
Witajcie na naszej nowej stronie

Tu znajdziecie najważniejsze informację i materiały które pomogą w zdobyciu i rozwijaniu uprawnień.


NOWE PRZEPISY PŁYWANIA 2014-2017 (Konferencja FINA Doha)
Proszę o zapoznanie się z nowymi przepisami.

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
Sędzia który prowadził zawody jest zobowiązany po ich ukończeniu, do wypełnienia takiego sprawozdania. Wciągu 24 godzin od momentu ukończenia zawodów należy przesłać do członka PKS DOZP ds. ewidencji

ANKIETA SĘDZIOWSKA 2012/2016
W nowej kadencji należy się ponownie zweryfikować i opłacić licencje Sędziego PZP. Wypełnione ankiety proszę przesyłać do członka prezydium ds. ewidencji wraz z dowodem wpłaty za licencje na okres 2012/2016
Regulamin wydania/przedłużenia licencji TUTAJ

PRZEPISY PŁYWANIA 20013/2017
miłej lektury

Interpretacje Przepisow Pływania 20013/2017
miłej lektury

PRZEPISY PŁYWANIA 2008/2012
miłej lektury

KODY DYSKWALIFIKACYJNE 2008/2012
miłej lektury

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PZP
miłej lektury

OBOWIĄZKI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
miłej lektury

ZASADY GENERALNE DO WSZYSTKICH REGULAMINÓW
miłej lektury

REGULAMINY IMPREZ CENTRALNYCH
miłej lektury

ŚWIATOWA KONFERENCJA SĘDZIÓW PŁYWANIA FINA
miłej lektury

STATUT DOZP
miłej lektury

logo fina

logo fina

logo fina