REKORDY OKRĘGU

 

PŁYWALNIA 25m

PŁYWALNIA 50m  w trakcie aktualizacji

11 lat  11 lat historia  11 lat  11 lat historia
12 lat 12 lat historia  12 lat 12 lat historia
13 lat 13 lat historia 13 lat 13 lat historia
14 lat 14 lat historia 14 lat 14 lat historia
15 lat 15 lat historia    15 lat 15 lat historia
16 lat 16 lat historia     16 lat 16 lat historia
17 lat 17 lat historia    17 lat 17 lat historia
18 lat 18 lat historia  18 lat 18 lat historia
19 + 19+ lat historia 19 + 19+ lat historia
open open historia    w trakcie aktualizacji open open historia

powrót do strony DOZP

 

Opracowanie Monika Fedorczak email : mfj@poczta.onet.pl. 2013-12-18

Aktualizacja Bogusław Nadobny email: zawody@nadobny.net od 2013-12-20,

 

Prosimy o przesyłanie informacji o nowych rekordach DOZP do kol. Bogusława Nadobnego w celu aktualizacji strony.

 

Informacja o nowych rekordach okręgu powinna zawierać:

1. Nazwisko i imię,

2. Kategoria wiekowa (nie rocznik zawodnika)

3. klub,

4. długość pływalni,

5. konkurencja,

6. czas,

7. data zawodów,

8. miejsce zawodów,

9. nazwa zawodów.

 

UWAGA:

Wyniki zawodnika wg. swimrankingu nie pokrywają się z wynikami rekordów okręgu wg. swimrankingu (przykład Jakub Chmielewski 400zm pływalnia 50m)